Kõigi diskleimerite ema

Äsja saabus meile SAPi pressiteade. Tubli firma avab kontorid kõigis Balti riikides, savi sellest, aga meile [digi] kontoris pakkus naermisest märgi silmi hoopis pressiteate lõpus olev diskleimer:

Kõik käesolevas dokumendis toodud väited, mis ei ole ajaloolised faktid on tulevikku suunatud väited 1995. aasta USA eraõiguslike väärtpaberite õigusmenetluse ümberkorraldamise seaduse mõistes. Tulevikku suunatud väiteid iseloomustavad sellised SAPiga seostatud sõnad nagu „eeldama”, „uskuma”, „hindama”, „ootama”, „ennustama”, „kavatsema”, „võima”, „kavandama”, „projitseerima”, „pidama” ja „tulevikus aset leidma” ja nendega samaväärsed sõnad. SAP ei ole kohustatud ajakohastama ega muutma ühtegi tulevikku suunatud väidet. Kõik tulevikku suunatud väited sõltuvad riskidest ja määramatusest, mis võib põhjustada tulemuste olulist erinevust oodatust. Tegureid, mis võivad mõjutada SAPi tulevasi finantstulemusi on käsitletud üksikasjalikumalt SAPi poolt USA väärtpaberikomisjonile (”SEC”) saadetud aruannetes, sealhulgas SAPi poolt SEC-le vormil 20-F saadetud SAPi uusimas aastaaruandes. Lugejatel soovitatakse põhjendamatult mitte toetuda nendele tulevikku suunatud väidetele ja nendes toodud kuupäevadele.

Kuulutan välja tõlkimisvõistluse. Mida nad öelda tahavad?

6 kommentaari ↓

#1 M.N. on 01.03.08 at 14:40

No see kõlab nagu nii, et me müüme teile kalli raha eest küll suuri teadmisi ja vägevat teenust, aga kui uskuma jääte ja vastu pükse saate, siis olete ise lollid ja süüdi.

#2 Valdo on 01.03.08 at 16:07

Kui kontorite avamine Balti riikides pole ajalooline fakt (ehk neid pole veel avatud), siis võib juhtuda, et need kontorid avatakse, aga võib ka juhtuda, et neid teps mitte ei avata.

Ühtlasi oleks peen, kui kõikvõimalikud riigi- ja muud asutused, kes misiganes prognoose, eelarveid vms koostavad (a la Rahandusministeerium vms), oma vastavasisulised dokumendid ülaltoodud diskleimeri oma tarbeks kohandatud variandiga varustaksid.

PS. ülaltoodud tõlgendusel ei pruugi kommenteeritud diskleimeri mõttega mingit seost olla, diskleimeri täpsemaks mõistmiseks tuleks tutvuda 1995. aasta USA eraõiguslike väärtpaberite õigusmenetluse ümberkorraldamise seadusega.

#3 valdek on 01.03.08 at 17:12

Vabandavad viisakalt, et “juhul kui meie kirjas toodud andmete põhjal meie toode tundub sobivat, kuid hiljem siiski ei sobi, võib probleem tekib, ei viidataks tolles dokumendis mis saadeti olevatele väidetele. lühike kiri “reklaamtekst”, pikk kiri – vaata disclaimerit :)

#4 Tõnis on 01.03.08 at 20:19

On selle tõlkega kuidas on, kuid selle disclaimeri mõte on see, et sa ei saaks sellele tuginedes neilt saamata jäänud SAP aktsia spekulatsioonide tulu sisse nõuda

#5 Larko on 01.04.08 at 0:52

Mida nad öelda tahavad on omaette asi, ehk seostub kuidagi USAs kehtivate seadustega. Olulisem on kuidas seda mõistetakse. Minu puhul seisneb järeldus selles, et mitte kunagi firma SAP pressiteateid enam ei loe.

#6 Peeter P. Mõtsküla on 01.05.08 at 23:48

Tõnisel on üldjoontes õigus. Need, kes ingliskeelest aru saavad, võiksid visata pilgu Wikipedia lehele Forward-looking statement ja kaevuda mõningaisse seal viidatud allikaisse.

You must log in to post a comment.